consilier local Brașov Flavia Boghiu

BOGHIU-SAMOILĂ Flavia Ramona

Viceprimar al municipiului Brașov

E-mail: flavia.boghiu@brasovcity.ro

Facebook: https://www.facebook.com/FlaviaBoghiuUSR/

consilier local Brașov Corbu Ioan

CORBU Ioan

Președinte al Comisiei nr. 1 pentru buget, finanțe, investiții, studii, prognoze și administrarea domeniului public și privat al municipiului Brașov

Membru în Comisia nr. 2 pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, rezervații naturale și protecția și refacerea mediului înconjurător

E-mail: ioan.corbu@brasovcity.ro

Facebook: https://www.facebook.com/Ioan-Corbu-1122772901231514/

consilier local Brașov Cențiu Radu Alexandru

CENŢIU Radu Alexandru

Membru în Comisia nr. 1 pentru buget, finanțe, investiții, studii, prognoze și administrarea domeniului public și privat al municipiului Brașov

Secretar al Comisiei nr. 3 pentru comerț, turism, achiziții publice, donații, situații de urgență, salvamont, evidența persoanelor

E-mail: radu.centiu@brasovcity.ro

Facebook: https://www.facebook.com/Cen%C8%9Biu-Radu-Alexandru-108072600802743

consilier local Brașov Roșu Alexandru

ROȘU Alexandru

Membru în Comisia nr. 3 pentru comerț, turism, achiziții publice, donații, situații de urgență, salvamont, evidența persoanelor

Președinte al Comisiei nr. 5 juridică și administrație publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

E-mail: alexandru.rosu@brasovcity.ro

Facebook: https://www.facebook.com/alexandru.rosu.79

consilier local Brașov Moraru Beatrice Mihaela

MORARU Beatrice Mihaela

Secretar al Comisiei nr. 4 pentru activități științifice, social – culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învățământ, sănătate și protecție socială

Membru în Comisia nr. 5 juridică și administrație publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

E-mail: beatrice.moraru@brasovcity.ro

Facebook: https://www.facebook.com/Beatrice-Moraru-102939364785285/

consilier local Brașov Gerea Miruna Magdalena

GEREA Miruna Magdalena

Secretar al Comisiei nr. 2 pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, rezervații naturale și protecția și refacerea mediului înconjurător

E-mail: miruna.gerea@brasovcity.ro

Facebook: https://www.facebook.com/miruna.costache.58

consilier local Brașov Boroda George

BORODA George

Membru în Comisia nr. 2 pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, rezervații naturale și protecția și refacerea mediului înconjurător

Membru în Comisia nr. 7 de relații externe, studii europene, relații cu instituții și organisme internaționale și orașe înfrățite, cooperare sau asociere cu autorități, asociații, ori persoane fizice sau juridice din țară și străinătate, cetățean de onoare, dezvoltare intercomunitară

E-mail: george.boroda@brasovcity.ro

Facebook: https://www.facebook.com/George.Boroda.USR/

consilier local Brașov Bogdan Bart

BART Bogdan Dragoș

Membru în Comisia nr. 3 pentru comerț, turism, achiziții publice, donații, situații de urgență, salvamont, evidența persoanelor

E-mail: bogdan.bart@brasovcity.ro

Facebook: https://www.facebook.com/bogdan.bart.9

consilier local Brașov Oniga Mihai Andrei

ONIGA Andrei Mihai

Membru în Comisia nr. 6 pentru probleme de gospodărie comunală și locativă, agricultură, cadastru, fond funciar și registru agricol, fond forestier, servicii comunitare și de utilitate publică

E-mail: andrei.oniga@brasovcity.ro

Facebook: https://www.facebook.com/andreioniga.eu/

consilier local Brașov Iftime Mihai Ciprian

IFTIME Ciprian Mihai

Membru în Comisia nr. 1 pentru buget, finanțe, investiții, studii, prognoze și administrarea domeniului public și privat al municipiului Brașov

Președinte al Comisiei nr. 6 pentru probleme de gospodărie comunală și locativă, agricultură, cadastru, fond funciar și registru agricol, fond forestier, servicii comunitare și de utilitate publică

Membru în Comisia nr. 7 de relații externe, studii europene, relații cu instituții și organisme internaționale și orașe înfrățite, cooperare sau asociere cu autorități, asociații, ori persoane fizice sau juridice din țară și străinătate, cetățean de onoare, dezvoltare intercomunitară

E-mail: ciprian.iftime@brasovcity.ro

Facebook: https://www.facebook.com/ciprian.iftime.12

consilier local Brașov Crican Cezar

CRICAN Cezar

Membru în Comisia nr. 4 pentru activități științifice, social – culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învățământ, sănătate și protecție socială

Membru în Comisia nr. 7 de relații externe, studii europene, relații cu instituții și organisme internaționale și orașe înfrățite, cooperare sau asociere cu autorități, asociații, ori persoane fizice sau juridice din țară și străinătate, cetățean de onoare, dezvoltare intercomunitară

E-mail: cezar.crican@brasovcity.ro

Facebook: https://www.facebook.com/CezarUSR/

consilier local Stoica Nicolae

STOICA Nicolae

Membru în Comisia nr. 2 pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, rezervații naturale și protecția și refacerea mediului înconjurător

Membru în Comisia nr. 5 juridică și administrație publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

E-mail: nicolae.stoica@brasovcity.ro

Facebook: https://www.facebook.com/stoica.nicolae.37

Componența Consiliului Local al municipiului Brașov

https://www.brasovcity.ro/ro/consiliul_local/componenta

Comisiile Consiliului Local al municipiului Brașov

https://www.brasovcity.ro/ro/consiliul_local/comisii

Formular transmitere sesizări către Primăria Brașov

https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Documente/Petitie.aspx