Brașovenii respiră un aer poluat, USR demonstrează adevărul!

By 04/02/2019Articole
Brasovenii respira greu

Senatorul USR Braşov, Allen Coliban, atrage atenţia că Braşovul se confruntă cu un nivel ridicat de poluare a aerului, în special cu particule în suspensie.

La sediul USR Braşov, a fost instalată, în luna decembrie a anului trecut, o stație de măsurare a poluării aerului de tip uRADMonitor A3, iar datele înregistrate au fost comparate cu măsurătorile efectuate în aceeași perioadă de cele două stații oficiale ale Ministerului Mediului care măsoară poluarea cu particule, BV1 și BV2. Cu excepția perioadei în care stația BV2 nu a funcționat, se poate observa că atât cifrele înregistrate, cât și variația în timp, sunt similare, ceea ce dovedește faptul că stația USR furnizează date corecte.

Allen Coliban, senator USR Braşov: “Fiind o stație comercială, destinată utilizatorilor independenți, pot exista suspiciuni privind relevanța măsurătorilor. Dar iată că această stație este capabilă să identifice problemele pe care le identifică și stațiile oficiale, deci măsurătorile noastre sunt relevante și pot fi avute în vedere când vorbim de calitatea aerului din Brașov.”

Datele înregistrate pe perioada 1-31 ianuarie pentru particulele în suspensie de cele trei stații (stația USR și cele două stații oficiale, din cele 5 ale Brașovului, care masoară acest parametru) au fost analizate din perspectiva valorilor medii zilnice, conform normelor privind calitatea aerului. Din această perspectivă, stația BV1 (Calea Bucureşti) arată 8 zile cu depășiri ale pragului limită, stația BV2 (Memorandului) arată 3 zile, însă timp de 6 zile această stație nu a funcționat, iar stația USR (15 Noiembrie) indică 10 zile de depășiri. Aşadar, în luna ianuarie, s-a depăşit în mod repetat pragul limită pentru protecţia sănătăţii umane.

grafic

Mai mult, senatorul USR Brașov consideră că este absolut necesar să analizăm și valorile maxime, înregistrate în orele de vârf din punct de vedere al traficului. Aceste valori depășesc aproape în fiecare zi limitele prevăzute de lege, iar în unele zile, valoarea înregistrată depășește de 10 ori pragul zilnic de sănătate.

Allen Coliban: “Valorile medii sunt diminuate de perioadele calme, cu trafic scăzut, însă dacă ne uităm la valorile maxime, vedem că, din 31 de zile, doar două au valori sub limită, prin urmare consider că aceste cifre ne arată cu adevărat problema calității aerului din Brașov.”

În ceea ce privește informațiile din spațial public, care semnalează o calitate a aerului mulțumitoare, senatorul Allen Coliban precizează că acele măsurători nu iau în calcul poluarea cu particule în suspensie, ci sunt făcute pentru alți parametri de calitate a aerului, respectiv compuși organici volatili, care reprezintă o anumită componenţă a gazelor din aer. Însă particulele în suspensie sunt motivul pentru care România este în procedură de infringement și, așa cum se precizează și în Planul integrat de calitate a aerului în municipiul Brașov pe perioada 2018-2022, “pulberile fine în suspensie sunt acum recunoscute în general a fi principala amenințare la adresa sănătății umane din poluarea atmosferică”.

Allen Coliban: “Vom continua să facem aceste măsurători pe poluarea cu particule, pentru că este indicatorul de calitate a aerului la care stăm cel mai rău. Este însă absolut necesară o analiză amănunțită, dincolo de măsurătorile pe care le facem în acest moment, nu a efectelor, ci a cauzelor poluării aerului. Traficul este principala cauză, care nu doar generează particule, dar are și efectul de a le ridica în atmosferă. Mai există și problema construcţiilor și a centralelor de apartament.”

Senatorul USR Braşov consideră că este vital ca administrația să renunțe la a căuta soluții punctuale și în schimb să gândească politici publice la nivel de municipiu, care să ajute la creșterea calității aerului. Brașovul se află pe ultimul loc la spațiu verde pe cap de locuitor, are foarte puține parcuri și, cu toate acestea, Primăria inițiază proiecte care distrug spațiul verde existent, precum parcarea de sub Parcul Central sau reconversia de pe strada Castanilor.

Allen Coliban: “Din punctul meu de vedere, trebuie să creștem suprafața de spații verzi, să definim problema spațiului verde ca prioritate și să optimizăm traficul, astfel încât să fie în folosul cetățenilor, nu numai al șoferilor, iar pentru asta e nevoie de un transport public de calitate. De asemenea, trebuie să ne gândim de două ori înainte de a aproba proiecte imobiliare care au ca efect degradarea calității aerului. În schimb, având și excedent bugetar, de ce nu am investi în proiecte de reconversie a unor zone în parcuri și spații verzi?”

În perioada următoare, USR Braşov va continua monitorizarea calităţii aerului cu ajutorul staţiei fixe de la sediul filialei, iar în paralel, va realiza măsurători și cu ajutorul unor senzori mobili, la nivelul întregului oraș, scopul fiind realizarea unei hărți a poluării din Brașov, la începutul primăverii.

PM 10 valori maxime

PM10 Valori maxime

PM 10 valori medii

PM10 Valori medii

Leave a Reply