Subsemnatul, semnez această petiție, pe de o parte, ca urmare a dispariției din Brașov a facilităților care permiteau predarea deșeurilor reciclabile separate la sursă și, pe de altă parte, ca urmare a obligațiilor ce revin Primăriei Brașov și operatorilor economici cărora le-a fost delegat serviciul de salubritate, conform normativelor în vigoare – Legea 211/2011 (cu modificările ulterioare), Legea 31/2019 de aprobare a OUG 74/2018 și Ordinul 1271/2018.

În baza legislației menționate, solicit Primăriei Brașov:

  • “să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale”. Solicit ca aplicarea acestui paragraf din lege să se facă în proximitatea tuturor locuințelor, așa cum este civilizat, astfel încât să nu mai fim nevoiți să cărăm deșeurile reciclabile cu mașina prin oraș, în căutarea unor puncte la care să le putem preda
  • “să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor reciclabile, respectiv menajere”. Solicit Primăriei Brașov să se asigure că vor exista tarife diferențiate pentru deșeurile menajere nereciclabile, respectiv pentru cele reciclabile.
  • “să implementeze instrumentul economic <<plătește cât arunci>>”. Solicit Primăriei să implementeze un sistem prin care tariful pe care îl voi plăti să țină cont de cantitatea de deșeuri produsă și de fracția reciclabilă colectată separat.

636 SEMNĂTURI

Colectare selectivă a deșeurilor în Brașov

Subsemnatul, semnez această petiție, pe de o parte, ca urmare a dispariției din Brașov a facilităților care permiteau predarea deșeurilor reciclabile separate la sursă și, pe de altă parte, ca urmare a obligațiilor ce revin Primăriei Brașov și operatorilor economici cărora le-a fost delegat serviciul de salubritate, conform normativelor în vigoare - Legea 211/2011 (cu modificările ulterioare), Legea 31/2019 de aprobare a OUG 74/2018 și Ordinul 1271/2018.

În baza legislației menționate, solicit Primăriei Brașov:

  • \'să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale\'. Solicit ca aplicarea acestui paragraf din lege să se facă în proximitatea tuturor locuințelor, așa cum este civilizat, astfel încât să nu mai fim nevoiți să cărăm deșeurile reciclabile cu mașina prin oraș, în căutarea unor puncte la care să le putem preda

  • \'să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor reciclabile, respectiv menajere\'. Solicit Primăriei Brașov să se asigure că vor exista tarife diferențiate pentru deșeurile menajere nereciclabile, respectiv pentru cele reciclabile.

  • \'să implementeze instrumentul economic \"plătește cât arunci\"\'. Solicit Primăriei să implementeze un sistem prin care tariful pe care îl voi plăti să țină cont de cantitatea de deșeuri produsă și de fracția reciclabilă colectată separat.

%%your signature%%

636 signatures