USR Braşov solicită Primariei transparenţă şi consultare publică în privinţa Strategiei locale de încălzire

By 12/03/2018Articole

În urma sesizării adresate de USR Brașov, Instituția Prefectului Județului Brașov a solicitat Consiliului Local Brașov revocarea HCL nr. 21/26.01.2018 privind aprobarea Strategiei locale de încălzire pentru Municipiul Braşov și parcurgerea procedurii prevăzute de Legea 52/2003.

raspuns-institutia-prefectului-strategie-incalzire

Hotărârea de Consiliu Local nr. 21/26.01.2018 privind aprobarea Strategiei locale de încălzire pentru Municipiul Braşov a fost adoptată în data de 26 ianuarie 2018, în cadrul ședinței Consiliul Local al Municipiului Braşov, fără informarea prealabilă a cetățenilor și fără ca proiectul de hotărâre să fie supus dezbaterii publice, încălcându-se astfel prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

USR Brașov a solicitat o serie de informații în baza Legii 544/2001, privind numărul de clienți racordați la sistemul centralizat și banii cheltuiți în anii precedenți pentru a ține în viață acest sistem. Regăsiți mai jos informațiile furnizate de Primăria Brașov:
– numărul de clienți racordați este de 6401, din care 6381 casnici și 20 noncasnici
– numărul total de locuinţe la nivelul municipiului Braşov este de 116.409
– pierderi pe anii 2013 și 2014 în valoare de 21.064.672 de lei
subvenții:
– 2013 – 9.825.000 lei către Tetkron
– 2014 – 11.499.300 lei către Tetkron
– 2015 – 12.410.784 lei către Tetkron
– 2016 – 11.716.869 lei din care 6.898.836 lei către Tetkron și 4.818.033 lei către Serviciul Public Local de Termoficare
– 2017 – 35.726.000 lei către Serviciul Public Local de Termoficare

buget-2018-10

Astfel, în perioada 2013 – 2017, din bugetul local s-a cheltuit pentru sistemul public de termoficare suma de 102.242.625 lei, adică 21.935.310 euro. Pentru anul 2018, este prevăzută o subvenție pentru Serviciul Public Local de Termoficare de 41.830.000 lei, cu 17% mai mare față de anul 2017.

USR Brașov consideră că sistemul centralizat de termoficare nu mai este o soluție viabilă pentru Brașov și solicită autorităților locale să identifice soluții individuale, în funcție de zone și de nevoile consumatorilor, pentru a opri cheltuiala masivă cu sistemul de încălzire centralizat.

Totodată, USR Braşov solicită Primăriei Brașov respectarea procedurii de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003, punând la dispoziția comunității brașovene și a tuturor celor interesați de acest subiect documentele pe baza cărora s-a realizat Strategia de încălzire.

Documentație Strategia de încălzire a municipiului Brașov:
1. Expunere de motive și raport de specialitate la proiectul de Hotărâre a Consiliului Local Brașov
2. Proiect de Hotărâre a Consiliului Local
3. ANEXA 1. Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei locale de încălzire în Municipiul Brașov 2020 – 2030
4. Strategia locală de încălzire. Recomandări pentru Municipiul Brașov. Volumul I
5. Evaluarea eficienței energetice și utilizarea SRE în sistemul de încălzire din Municipiul Brașov. Volumul II
6. Rezultatele evaluării cantitative a pachetelor de politici selectate pentru Brașov. Volumul III

Leave a Reply