USR BRAȘOV CERE CONSILIULUI LOCAL BRAȘOV SĂ NU VOTEZE ACHIZIȚIA DE AUTOBUZE DIESEL

By 27/10/2017Articole

În ședința ordinară a Consiliului Local Brașov ce va avea loc mâine, 27 octombrie 2017, se va supune la vot ”Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de sprijin municipal între Municipiul Brașov, RATBV S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare” (punctul 82 de pe ordinea de zi). Proiectul are ca scop aprobarea finanțării achiziției a 100 de autobuze diesel pentru RATBV, printr-un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Suma totală este de 25 milioane EUR.

În prezent, România se află în procedură de infringement pentru nerespectarea legislației UE referitoare la calitatea aerului, legislație care setează limite ce nu pot fi depășite nicăieri în UE și care obligă statele membre să reducă expunerea cetățenilor la poluanți ai aerului, iar orașele cele mai poluate sunt Iași și Brașov. România are termen 2 luni să anunțe măsurile de reducere a emisiilor de vapori de petrol, iar în absența unui răspuns satisfăcător, Comisia Europeană poate sesiza Curtea Europeană de Justiție.

“România nu își protejează cetățenii de poluarea cu particule fine (PM10). Aceste particule fine provin din emisiile generate de industrie, trafic și încălzirea locuințelor și pot cauza astm, afecțiuni cardiovasculare, cancer pulmonar și deces prematur. În conformitate cu legislația UE, statele membre au obligația de a limita expunerea cetățenilor la particulele de acest tip. Cetățenii din anumite zone din București, Brașov și Iași au fost expuși în mod aproape continuu unor niveluri nesănătoase de PM10 încă din 2007, potrivit ultimelor rapoarte din 2012. Comisia consideră că România nu a întreprins acțiunile necesare încă din 2007 pentru protejarea sănătății cetățenilor și solicită României să ia măsuri de perspectivă rapide și eficiente pentru ca perioada de neconformitate să fie cât mai scurtă posibil. Acțiunea de azi, care este din punct de vedere tehnic un aviz motivat suplimentar, urmează unei scrisori de punere în întârziere suplimentare transmisă în februarie 2013. Dacă România nu acționează, Comisia poate sesiza cazul Curții de Justiție a UE.” http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-537_ro.htm

Rapoartele anuale privind calitatea aerului în România, emise de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, arată depășiri ale valorii limită zilnice, dar și o creștere de la an la an.

Mai amintim că, prin Obiectivul specific 4.1 din POR 2014-2020, sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reședință de județ și al zonelor funcționale urbane ale acestora. Aici intră finanțare nerambursabilă pentru sistemele de troleibuz, tramvai și autobuze electrice.

În plus, Primăria Brașov și-a asumat prin PMUD, la punctul PT5 “Pregătirea și implementarea unui plan de revigorare a rețelei de troleibuze din municipiul Brașov printr-un program de reproiectare a rețelei, de înlocuire a flotei și de modernizare a infrastructurii.”

În aceste condiții, USR Brașov se opune achiziționării celor 100 de autobuze Diesel, pe care o consideră total inoportună.

USR Brașov susține respectarea normelor UE, iar o măsură care poate contribui la îmbunătățirea calității aerului este transportul public electrificat. Enumerăm mai jos argumentele USR Brașov:

  • intenția declarată a UE de a reduce utilizarea soluțiilor de transport bazate pe combustibili fosili de tipul diesel, vorbindu-se chiar de interzicerea lor până în 2025; în acest sens, în Olanda și Franța se fac deja primele demersuri pentru a interzice accesul în orașe al mașinilor pe motorină
  • dat fiind că UE susține reintroducerea transportului electric, investițiile în rețea și în achiziția de troleibuze pot fi acoperite în proporție de 85% prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% rată de cofinanțare din bugetul de stat și numai 2% de către Primăria Brașov
  • având în vedere specificul orașului Brașov, de oraș așezat între munți, cu o insuficientă recirculare a aerului, adoptarea variantei diesel în detrimentul transportului electrificat este cu atât mai mult o greșeală
  • deși autobuzele au costuri de achiziție mai mici, luând în calcul rețeaua elecrică deja existentă, costurile efective de exploatare sunt mult mai mici în cazul troleibuzelor, eficiența mult mai ridicată a motoarelor electrice reducând la jumătate costul combustibilului față de autobuze
  • troleibuzul este mult mai silențios decât un autobuz, ceea ce duce la reducerea poluării fonice în zonele vizate

În concluzie, USR cere Consiliului Local să nu voteze achiziția de autobuze diesel, ci să se orienteze către soluții de tip electric sau electrificat.

Codruț Bucur – președinte USR filiala BRAȘOV

Leave a Reply