Scrisoare deschisă către Consiliul Local Braşov pentru STOPAREA IMEDIATĂ A TĂIERILOR DE ARBORI de pe suprafaţa viitorului Parc Dendrologic (cartierul Noua)

By 08/04/2020Articole
Parc Dendrologic Noua Brasov

În urma sesizărilor venite din partea societății civile cu privire la noi defrișări ce au loc în pădurea din imediata vecinătate a cartierului Noua, am constatat că este vorba de lucrările pentru viitorul Parc Dendrologic.

Din păcate, ca și în alte situații similare, consultarea publică a lipsit cu desăvârșire și nimeni nu s-a gândit că înființarea unui astfel de parc ar presupune tăierea aproape la ras a unei suprafețe de 21 de hectare de pădure, astfel încât, din 5.130 de arbori, vor rămâne în picioare 230.

Considerăm acest proiect ca fiind o intervenție brutală și absurdă, o mutilare comparabilă cu demolările comuniste, care trebuie oprită cât încă mai există câteva hectare de pădure care pot fi salvate.

Am adresat Consiliului Local Brașov o scrisoare deschisă, prin care solicităm oprirea imediată a tăierilor, re-analizarea proiectului, implicarea populației și specialiștilor în găsirea unei soluții pentru integrarea arborilor rămași în viitorul parc dendrologic.

Le mulţumim lui Cosmin Obogeanu, pentru semnalarea situaţiei, şi lui Marian Spiridon, pentru documentare şi analiză!

Vă invităm să semnați simbolic această scrisoare, lăsând un comentariu la oricare dintre postările pe această temă:
USR Brasov: https://www.facebook.com/USRBrasov/posts/2519843971609850
Allen Coliban: https://www.facebook.com/AllenColibanUSR/posts/1626204574184708


Scrisoare deschisă către Consiliul Local Braşov pentru STOPAREA IMEDIATĂ A TĂIERILOR DE ARBORI de pe suprafaţa viitorului Parc Dendrologic (cartierul Noua)

USR Braşov solicită Consiliului Local Braşov să ia de urgenţă măsurile necesare pentru suspendarea imediată a tăierilor din cadrul proiectului de înfiinţare a Parcului Dendrologic aflat în vecinătatea cartierului Noua, teren identificat cu denumirea UP IV Brasov, ua 514 A și 517 A, în suprafaţă de 21,3 ha.

Ulterior opririi tăierilor, solicităm re-analizarea în mod transparent a proiectului, în vederea integrării vegetaţiei rămase în viitorul parc dendrologic.

I. Aprobarea proiectului şi lipsa consultării

Exact ca în cazul drumului forestier Goriţa, autoritățile locale au aprobat, cu zero consultare publică, demararea unui proiect de realizare a unui parc dendrologic în imediata vecinătate a cartierului Noua, care presupune să se defrișeze aproape la ras 21 hectare de pădure.

Demersurile pentru aprobarea proiectului au fost inițiate de către RPLP Kronstadt din 2015. Studiul de specialitate, proiectul tehnic, Avizul CTAS și Hotărârea de Consiliu Local au fost obținute în cursul anului 2017, iar prima întâlnire publică de prezentare a proiectului Parcului Dendrologic a fost organizată de către autorități abia în 27 septembrie 2019, la sediul RPLP Kronstadt.  

II. Detalii proiect

Pentru realizarea Parcului Dendrologic, RPLP Kronstadt, cu aprobarea Consiliului Local Braşov, a planificat tăierea a 5.129 de arbori (aproximativ 3400 mc), care urmează să ajungă lemne de foc, pe întreaga suprafaţă de 21 hectare fiind proiectat sa ramana în picioare numai 223 de arbori, adică mai puţin de 10 arbori pe hectar. 

Ca fapt divers, parcul central Nicolae Titulescu are cca 330 de arbori și 30 de arbuști pe o suprafață de aproximativ 3 hectare. Aceasta în condițiile în care directorul RPLP Kronstadt afirma, în septembrie 2019, că nu se va tăia la ras și că vor rămâne în picioare 1300 de arbori. 

În acest moment, mult peste jumătate din cei 5.129 de arbori marcați pentru tăiere au fost deja doborâți, fasonati și transportați în depozitul RPLP Kronstadt. Fără a avea acces la proiectul tehnic, Studiul de specialitate  și la Avizul CTAS nr 640/25/10.2017, am înțeles din declarațiile directorului RPLP Kronstadt că, în următorii trei ani, în locul pădurii defrișate urmează să se planteze un număr de numai 1.076 de puieți de arbori și arbuști, care vor ajunge la maturitate într-o perioada de 30 până la 70 de ani. Suprafața de 20,5 ha se va înierba și se vor construi 6.9 km de alei

III. Câteva detalii de ordin tehnic şi legal

1.Pe panoul amplasat la fața locului este menționat că se realizează Tăieri de Conservare. Conform normelor în vigoare, Tăierile de Conservare sunt tăieri de intensitate redusă, prin care se acordă o atenție specială îngrijirii seminţişului natural existent. Însă, în realitate, tăierile sunt de intensitate foarte mare, putând fi asimilate tăierilor rase, iar semințișul natural existent nu este protejat, după cum se poate constata în zona deja defrișată, și nici nu există interes în acest sens, toată suprafața urmând să fie înierbată.

2. Încadrarea suprafeței vizate a fost schimbată, la solicitarea RPLP Kronstadt, în categoria pădure-parc. Normele tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice stipulează că, în zonele încadrate ca pădure-parc, lucrările de amenajare a dotărilor specifice (respectiv alei din materiale ecologice cu lățimea de maximum 2,0 m, bănci, iluminat, toalete ecologice, puncte de vizitare și construcții din lemn cu suprafața de maximum 15 mp) se realizează fără extragerea arborilor. Ori, în cazul de față, constatăm că se dorește realizarea a 6,9 Km de alei cu extragerea a 95% din numărul total de arbori existenți.

IV. Concluzii

Considerăm că, în forma actuală, proiectul aduce prejudicii brașovenilor, fiind o intervenție brutală și absurdă, o mutilare comparabilă cu demolările comuniste, care trebuie oprită cât încă mai există câteva hectare de pădure care pot fi salvate.

Totodată, considerăm că RPLP Kronstadt, structură cu specific silvic aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, a acționat în mod defectuos pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov.

Nu în ultimul rând, prin modul în care au acționat, autoritățile publice locale au dat din nou dovadă de lipsă totală de transparență față de brașoveni, care sunt proprietarii și beneficiarii de drept ai pădurii din vecinătatea orașului. Aceștia s-au văzut din nou puși în fața faptului împlinit și în situația de a asista cu neputință la abuzurile la care este supusă pădurea, într-un proiect pus la cale de Primăria Brașov și RPLP Kronstadt fără consultarea populației și in contradicție cu mai multe norme legale.

Trebuie amintit aici și faptul că Brașovul a avut un Parc Dendrologic, realizat prin munca de zeci de ani a profesorilor și studenților de la facultatea de Silvicultură. Retrocedat foștilor proprietari împreună cu Palatul Știrbey, Parcul Dendrologic a fost apoi scos la vânzare, dar Primăria și Consiliul Local au decis să nu își exercite dreptul de preempțiune. Astfel, parcul a ajuns pe mâna unui apropiat al lui George Scripcaru, care a defrișat o bună parte din el pentru a-și construi, printre altele, un heliport.

IV. Ce solicităm

Solicităm Consiliului Local Braşov să dispună Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt următoarele:

1. Oprirea imediată a tăierilor;
2. Re-gândirea proiectului și introducerea unui număr mai mare de exemplare din specii autohtone şi exotice pe zona deja tăiată (zona 1);
3. Păstrarea zonei netăiate în forma actuală şi îngrijirea seminţişului natural existent pentru a genera în 10-15 ani o pădure tânără în care vor putea fi introduse și specii exotice, astfel încât această zonă să poată fi parte integrantă din viitorul parc.

Harta zone parc dendrologic Noua - 30.03.2020

(Foto 1, situaţia tăierilor la 30 martie, Parcul dendrologic Noua)

2 zona mediana inainte si dupa

(Foto 2, înainte şi după tăiere, Parcul dendrologic Noua)

Parc Dendrologic Noua Brasov

 

(Foto 3, imagine din dronă după tăiere, Parcul dendrologic Noua)

În legătură cu acest proiect și cu problemele pe care le-am identificat, USR Brașov a sesizat deja Garda Forestieră și RPLP Kronstadt, precum și Agenția pentru Mediu, deoarece s-a distrus un ecosistem forestier complex, iar acest lucru nu ar trebui trecut cu vederea și repetat în viitor.

Suntem conștienți de faptul că lemnul este o resursă regenerabilă, că exploatarea lui este necesară pentru industria prelucrătoare și pentru încălzirea locuințelor, dar unele păduri îndeplinesc funcții cu mult mai importante și valoroase decât lemnul pe care-l conțin. Astfel de păduri sunt cele cuprinse între Piatra Mare și Postăvaru.

În acest context, USR Braşov a iniţiat proiectul “Parcul Natural Brassovia – Geoparc UNESCO”: https://brasov.usr.ro/parcul-natural-brassovia-geoparc-unesco

Parcul Natural Brassovia Geoparc UNESCO

Acest proiect rezolvă, pe de-o parte, nevoia protejării pădurilor Brașovului, iar pe de alta parte, creează contextul de dezbateri și de fundamentare științifică pentru tot ce înseamnă gestionarea corectă a întregii zone, prin realizarea unui plan de management integrat. Acesta va trebui să studieze și să armonizeze toate aspectele ce țin de interacțiunea om-natură – de la inventarul și managementul speciilor de faună și floră, la amenajarea de zone de pădure-școală și până la dezvoltarea unor noi trasee și produse turistice.

Această iniţiativă vine în completarea demersurilor RPLP Kronstadt cu privire la  pădurile urbane şi periurbane administrate aflate în administrarea sa. Studiile realizate în cadrul proiectului “Monitorizarea stării ecosistemelor forestiere şi valorificarea potenţialului recreativ, cultural şi istoric al pădurilor urbane şi periurbane administrate de RPLP Kronstadt RA” pot fi deosebit de utile pentru fundamentarea încadrării zonei propuse (care este mai amplă decât cea inclusă în proiectul RPLP Kronstadt) în categoriile Parc Natural, respectiv Geoparc UNESCO. Întregul proces va include dezbateri publice ample, având rol de informare și de atragere a susținerii comunității.

8 aprilie 2020
Uniunea Salvaţi România – Filiala Braşov

Leave a Reply