Alianța USR PLUS Dumbrăvița demarează strângerea semnăturilor pentru demiterea Primarului prin Referendum local

By 15/04/2021Articole

Ultima actualizare: 19/04/2021

Grupul consilierilor USR PLUS din Consiliul Local Dumbrăvița a inițiat demersurile pentru organizarea unui referendum local în vederea demiterii primarului în funcție. Prima etapă este cea a strângerii semnăturilor de susținere din partea cetățenilor. Sunt necesare semnăturile a cel puțin 25% dintre cetățenii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în comuna Dumbrăvița, adică aproximativ 1025 de semnături.

Prin acțiunile sale, primarul în funcție, aflat la al cincilea mandat, dovedește o lipsă totală de interes față de principii de bază pe care un primar ales ar trebui să le urmeze în exercitarea funcției, precum cunoașterea și respectarea legilor, preocuparea pentru interesele, nevoile și drepturile cetățenilor, pentru dezvoltarea și modernizarea comunei, urmărirea binelui comun prin creșterea nivelului de trai și a calității vieții cetățenilor.

Viorel Strîmtu, consilier USR PLUS în Consiliul Local Dumbrăvița:

“Oamenii s-au săturat și ne-au cerut ajutorul. După ce am fost în audiență la diverse instituții, am ajuns la concluzia că singura șansă a comunității este aceea de a ne organiza pentru un referendum local.”

Grupul consilierilor USR PLUS din Consiliul Local Dumbrăvița este format din: Costescu Anisia Georgiana, Strîmtu Viorel și Macavei Ștefan Mihai.

O parte dintre motivele pentru care consilierii locali USR PLUS propun cetățenilor demiterea primarului comunei Dumbrăvița sunt următoarele:

1) Primarul în funcție refuză punerea în aplicare a legii Fondului Funciar. De 17 ani, procentul celor ce și-au primit titlurile de proprietate și au fost puși în posesie este sub 20%. Propunerea de buget din 2021 vine, din nou, fără alocarea fondurilor necesare cadastrării, ceea ce arată că, nici în acest mandat, eliberarea titlurilor de proprietate nu se află pe agenda administrației locale.

În lipsa punerii în posesie, oamenii nu pot realiza tranzacții cu terenurile lor și nu pot face investiții pentru a valorifica aceste terenuri. Mai mult, împotriva Primăriei există nenumărate acțiuni în instanță pentru punerea în posesie, care generează cheltuieli de judecată suportate din bugetul local, adică din banii cetățenilor.

2) Conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, timp de cel puțin doi ani, primarul în funcție s-a aflat în stare de incompatibilitate, ocupând funcția de membru în Consiliul de Administrație al Grădiniței din Dumbrăvița, consiliu din care face parte și cumnata lui, lucru interzis prin legea menționată. Consilierii USR PLUS din Consiliul Local Dumbrăvița au transmis o sesizare în acest sens către Agenția Națională de Integritate, precum și către Instituția Prefectului Județului Brașov.

3) Diferite lucrări de investiții au fost atribuite direct firmelor de casă, care au intrat, una după alta, în faliment, lăsând nefinalizată construcția vestiarelor și bazinului de apă de la Vlădeni, lucrarea de cadastrare și altele, aducând astfel bugetului local prejudicii de sute de mii de euro.

4) Lucrările la rețeaua de canalizare și apă, precum și la stația de epurare, sunt întârziate luni de zile din cauză că Primăria nu a înaintat, de mai bine de un an, documentația necesară eliberării avizelor pentru continuarea lucrărilor. Ani de zile nu s-au luat niciun fel de măsuri și nu s-a realizat nicio investiție pentru remedierea problemelor apărute la rețeaua de apă, astfel încât nu s-a putut asigura cantitatea de apă necesară populației.

Mai mult decât atât, în urma lucrărilor efectuate la rețeaua de apă și canalizare, firma contractată de Primărie nu a făcut reparațiile necesare, conform contractului, străzile au rămas pline de gropi, iar cetățenii au suportat, din nou, consecințele: pe de-o parte, au plătit din buzunarul lor reparațiile pentru autoturismele avariate, iar pe de altă parte, lucrările au fost efectuate, în final, din bugetul local.

5) Conducerea primăriei nu aplică legislația cu privire la gestionarea deșeurilor și nu ia măsuri pentru ca firma de salubritate să își îndeplinească obligațiile contractuale, precum colectarea și transportul separat al deșeurilor municipale, curățenia și întreținerea străzilor, deszăpezirea, etc. Singurul lucru pe care îl colectează această firma este taxa, iar colectarea deșeurilor se face cu mașina, angajații și combustibilul Primăriei Dumbrăvița.

Începând din noiembrie 2020, în fiecare ședință de Consiliu Local, consilierii USR PLUS îi solicită Primarului să rezilieze contractul și să organizeze o nouă licitație pentru contractarea unui alt agent de salubritate, dar fără niciun rezultat.

6) Nici siguranța cetățenilor nu este o prioritate pentru Primarul în funcție. Un grup local de bătăuși terorizează în mod constant o parte dintre cetățeni, ocupă abuziv spațiul public și consumă alcool, fără a fi luate niciun fel de măsuri. În schimb, Poliția Locală veghează la siguranța Primăriei, în loc să meargă în teren și să își îndeplinească atribuțiile ce îi revin prin lege.

7) Deși se află la al cincilea mandat, Primarul nu asigură transparența actului decizional și nu răspunde la solicitările cetățenilor, ceea ce înseamnă încălcarea mai multor legi: Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

8) Primarul continuă să propună Consiliului Local proiecte de hotărâre care nu respectă cadrul legal. Un exemplu recent este propunerea de actualizare a Planului Urbanistic General cu scopul de a extinde intravilanul localității. Propunerea încalcă prevederile legale, fapt confirmat și de către direcția Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean Brașov, prin răspunsul formulat la sesizarea transmisă de către grupul consilierilor locali USR PLUS.

După strângerea semnăturilor necesare, solicitarea de referendum va fi transmisă către Instituția Prefectului – Județul Brașov.

 

Viorel Strîmtu, consilier USR PLUS în Consiliul Local Dumbrăvița:

“Cetățenii care susțin demersul nostru și își doresc ca referendumul pentru demiterea primarului să aibă loc cât mai curând, sunt invitați să semneze și să mai adune semnături de la familie și prieteni. Toate informațiile necesare se găsesc pe pagina de FB a filialei USR Dumbrăvița <https://www.facebook.com/USRDumbravitaBrasov>

De asemenea, cetățenii interesați ne pot contacta pe oricare dintre noi, consilierii locali USR PLUS, la numerele de telefon: Viorel Strîmtu – 0752 050 131, Anisia Costescu – 0747 596 397, Mihai Ștefan Macavei – 0726 117 008.”

 

———————————-

 

Prevederi legale cu privire la organizarea unui Referendum local, conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

Primarul poate fi demis prin referendum local, organizat în condițiile legii.

Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens Prefectului, de cel puțin 25% din numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Adică, avem de strâns 1025 de semnături.

Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele și prenumele, data și locul nașterii, seria și numărul buletinului sau cărții de identitate și semnătura olografă ale fiecărui cetățean care a solicitat organizarea referendumului.

Semnăturile, împreună cu cererea de motivare, sunt înaintate Prefectului care, după validarea semnăturilor, stabilește referendumul.

Referendumul local este organizat de către o Comisie numită prin ordin al Prefectului, compusă dintr-un reprezentant al Prefectului, câte un reprezentant al Primarului, al Consiliului Local și al Consiliului Județean și un judecător de la Judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretariatul comisiei este asigurat de Instituția Prefectului.

Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puțin 30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială. Activitatea primarului  încetează înainte de termen dacă s-au pronunțat în acest sens cel puțin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condițiile legii.

Dacă referendumul este validat, se vor organiza noi alegeri locale pentru alegerea Primarului.

Data organizării alegerilor pentru funcția de Primar se stabilește de către Guvern, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor, pe baza solicitării Prefectului. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (9) sau de la data pronunțării Ordinul Prefectului cu privire la validarea referendumului.

Leave a Reply