USR Braşov, Asociaţia România Civică şi Asociaţia Braşovul Pedalează cheamă Consiliul Local Braşov în judecată pentru proiectul Goriţa

By 26/11/2019Articole
Actiune in instanta DF Gorita

USR Brașov, alături de organizațiile civice Brașovul Pedalează și Asociația România Civică, au deschis ieri acțiunea în instanță împotriva Consiliului Local Brașov, acțiune ce are ca obiect Hotărârile de Consiliu Local prin care s-a aprobat investiția pentru proiectul Gorita.

Acțiunea în instanță pentru suspendarea Hotărârilor de Consiliu Local este cea de-a doua etapă după finalizarea procedurii prealabile, în urma căreia un act administrativ unilateral poate fi revocat de însăși autoritatea emitentă. Astfel, în luna octombrie, juriștii USR Brașov au formulat plângerea prealabilă adresată Consiliului Local Brașov, solicitând acestuia anularea Hotărârilor de Consiliu Local prin care s-a aprobat investiția aferentă construirii drumului forestier Gorita. Plângerea a fost respinsă de către Consiliul Local Brașov.

Argumentele împotriva proiectului Goriţa, pe care se bazează ambele demersuri (plângerea prealabilă și acțiunea în instanță), sunt rezultatul unei documentări temeinice și al muncii unei întregi echipe formate din juriști și ingineri silvici din cadrul USR Brașov. Echipa este coordonată de Victor Ilie, avocat, vicepreședinte al filialei locale USR Brașov și viitor candidat USR la Consiliul Local Brașov, și Marian Spiridon, inginer silvic, vicepreședinte al filialei județene USR Brașov și viitor candidat USR la Consiliul Județean. 

Iată care sunt principalele argumente care stau la baza acţiunii în instanţă:

1. Proiectul NU este LEGAL
Jumătate dintre parcelele străbătute de drumul forestier Goriţa se află într-o zonă încadrată în categoria pădure-parc, în care sunt permise doar alei de o lățime maximă de 2 metri, ce pot fi realizate fără extragere de arbori, în timp ce DF Gorița presupune extragerea a 8200 de arbori.

2. Proiectul NU este RENTABIL
Studiul de fezabilitate arată că, dacă ne raportăm la beneficiile generate de proiectul Goriţa, perioada de amortizare a investiţiei este de 48 de ani pentru cheltuielile eligibile și de 72 de ani pentru întreaga investiție (cheltuieli eligibile plus cheltuieli neeligibile), în timp ce garanția este de 30 de ani pentru fundația drumului și de numai 8 până la 15 ani pentru stratul superior, în funcție de modul în care este întreținut. 

3. Proiectul NU este NECESAR şi conduce la DUBLĂ FINANŢARE
Prin drumul forestier Goriţa se urmăreşte accesibilizarea unor parcele deja accesibilizate de alte drumuri forestiere. Prin urmare, considerăm că s-a urmărit obținerea unei DUBLE FINANȚĂRI pe fonduri europene.

4. CETĂŢENII NU au fost implicați în decizie
Nu a existat o dezbatere publică reală și nici măcar o minimă informare a cetățenilor cu privire la realizarea acestui proiect.

În paralel cu demersurile juridice ale echipei USR Brașov, senatorul Allen Coliban a solicitat pe cale oficială, tuturor autorităților implicate, detalii şi documente oficiale care să susţină declarațiile făcute de către primarul George Scripcaru în cadrul ședinței Consiliului Local din data de 1 noiembrie 2019:

  1. A solicitat Primăriei documentele legale (nota explicativă și memoriul justificativ) care au stat la baza deciziei de suspendare a construirii drumului forestier Goriţa, precum și Dispoziția de Primar emisă în acest sens.
  2. A solicitat Primăriei și Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt calendarul dezbaterilor publice pe care urmează să le organizeze pe tema drumului forestier Goriţa.
  3. A solicitat Primăriei și Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) să comunice dacă Municipiul Brașov a notificat oficial AFIR, în calitate de autoritate contractantă, cu privire la suspendarea proiectului Goriţa.

Un alt demers inițiat de către senatorul Allen Coliban este petiția pentru stoparea proiectului Goriţa și a oricăror exploatări forestiere în perimetrul Tâmpa – Postăvarul. Petiția a fost deja semnată de aproape 13.500 de persoane și poate fi în continuare semnată apăsând butonul de mai jos:

Leave a Reply